På klinikken har vi et eget laboratorium hvor vi kan analysere forskjellige prøver og få et raskt svar mens du venter. Dette hjelper oss til å stille en sikrere diagnose uten å måtte vente på prøvesvar fra et eksternt laboratorium. Mer avanserte prøver blir sendt til laboratorier i Norge, Tyskland og England.

Blodanalyse

Blod kan fortelle oss mye om helsen til pasientene våre. Vi har apparater til å analysere biokjemiske parametere i blodet, samt blodceller med differensialtelling. Slik kan vi få organprofiler, undersøke enkelte hormonforstyrrelser, samt rutinemessig undersøke blodprøver av geriatriske pasienter og operasjonspasienter. Blodcellene kan fortelle oss mye om infeksjoner og andre sykdommer, produksjon eller tap av blod, samt visse typer kreftsykdommer.

Vi har nylig installert nye maskiner for blodanalyse. De gir oss veldig nøyaktige svar fortere, samt at vi kan nå kjøre flere prøver enn før for å stille en sikker diagnose med tanke på diabetes og andre hormonforstyrrende sykdommer. I framtiden vil vi og ha muligheten til å sjekke hormonnivåer i forhold til løpetid og optimal tidspunkt for paring.

Urinanalyse

Urin undersøker vi rutinemessig når pasienten har problemer med vannlatingen, som for eksempel ved urinveisinfeksjoner. Analyse av urin kan også fortelle oss endel om andre sykdommer. Vi har automatisk urinanalysator og sentrifuge for å se på sedimentet av urinen i mikroskop, for på denne måten se etter krystaller, blodceller og annet. I forbindelse med våre nye analysemaskiner, har vi nå muligheten til å sjekke diverse stoffer i urinen, som kan gi oss gode indikasjoner på systemiske sykdommer i kroppen.

Pels/Hår/Hud

Parasitter er ansvarlig for en del hudlidelser som kan være plagsomme for dyra våre. Ved hudundersøkelser ser vi alltid etter parasitter i pels eller hudskrap ved hjelp av vanlig lysmikroskop eller stereomikroskop. Slik kan vi behandle mot riktig parasitt eller utelukke at dette er problemet.

Øresekret/voks

Ørebetennelser er vanlig, spesielt på hund. Øreinfeksjoner kan være svært plagsomme for dyr og er som oftest forårsaket av sopp- og eller bakterievekst i øret. Ved å farge øresekretet og se på det i mikroskop kan vi behandle dyret riktig fra dag én og på denne måte få en kortere behandlingstid og få dyret raskere friskt. Vi sender også inn dyrkningsprøver med resistenstesting til eksterne laboratorier i vanskelige tilfeller.

Avføringsprøver

Medisinering mot interne parasitter (spolorm, hakeorm og bendelorm) på hund og katt er nå blitt reseptpliktig for at vi ikke skal overbehandle kjæledyrene våre. På klinikken har vi flotasjonsutstyr til å påvise egg, larver eller orm av disse parasittene, så vi kan behandle riktig. Mye tyder på at det vil stilles strengere krav til riktig parasittbehandling i framtiden. Vi har og nå muligheten til å teste for Giardia ved klinkken.

I tillegg til analyser av prøver her på klinikken sender vi i endel tilfeller inn diverse prøver til laboratorier i Norge og utlandet for å få et så sikkert og riktig svar som mulig, så vi kan stille en korrekt diagnose og behandle pasientene våre riktig.