Kardiologi

Gunhild er ansvarlig for våre hjertepasienter. Hun utreder, gir behandlingsanbefalinger og følger opp våre hjertepasienter.

Med riktig oppfølging kan disse pasientene leve mange ekstra gode år. Vi mottar mange henvisninger på hjerteutredning hos Gunhild.

Hennes kunnskapsnivå er høyt og hun holder seg fortløpende oppdatert i faget.

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 8:00 – 18:00
Fredag 8:00 – 16:00

 51 81 90 90

DU FINNER OSS HER