Røntgen er et viktig diagnostisk hjelpemiddel på klinikken. Her kan man for eksempel finne ut om dyret har beinbrudd eller forkalkninger i skjelettet, man kan se etter svulster i buk og brysthule, og oppdage de fleste former for urinstein. Vi foretar også kontrastrøntgen av mage-tarmsystemet og urinveiene om det skulle være aktuelt. I tillegg kan man finne ut om dyret lider av enkelte arvelige lidelser som for eksempel HD (hofteleddsdysplasi), AD (albueleddsdysplasi) eller spondylose.

To av våre veterinærer er attestert til å ta HD/AD bilder for innsendelse til NKK. Kaja Stokstad er i tillegg godkjent av NKK til å utstede attester vedrørende patellaluksasjoner.

Røntgen kan også brukes til å undersøke normaltilstander som drektighet. Mot slutten av drektigheten kan man vurdere fostrenes størrelse og antall.

På klinikken har vi et digitalt røntgenapparat som tillatter oss å fremkalle røntgenbilder i løpet av ett par minutter for umiddelbar analysering. Vi får bilder av svært god kvalitet, med god oppløsning der selv små detaljer blir synlige. Et digitalt apparat har også den fordelen at man kan bearbeide bildene i etterkant.

Vi har også digitalt tannrøntgen, som gir uvurderlig og detaljert informasjon om tenner og munnhule.

  • Hund som har spist tre knapper
  • Urinstein på hund
  • Bekkenbrudd hund
  • Marsvin med brukket fot
  • Drektig hund
  • Hofte ute av ledd på hund
  • Katt som har spist kyllingvinger
  • Benbrudd før operasjon
  • Benbrudd etter operasjon